Конкурс "Музикални награди"

История на конкурса 

През 2007г. СОУ "Екзарх Антим І" учреди свой ежегоден конкурс с цел учениците от община Казанлък да демострират пред казанлъшката общественост своя музикален талант. Конкурсът беше замислен за ученици от 1 до 8 клас от училищата и културните институции на община Казанлък и за ученици от 9 до 12 клас от СОУ "Екзарх Антим І". 123 са първите участници, като 93 се явиха със свои солови изпълнения, а 30 - с ансамблови. Компетентно жури - преподаватели по музика от СОУ ”Екзарх Антим І” и представител на Регионален инспекторат Стара Загора, отличи 45 изпълнения.

Конкурсът беше посрещнат от учениците и от цялата общественост с изключително голям интерес и през 2008 г. прерастна в конкурс за три общини – Казанлък, Павел баня, Мъглиж. 180 бяха участниците във второто издание на конкурса от три възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

За първи път конкурса се проведе на национално ниво от 16 до 17 април 2010г. Премериха умения и талант над 250 ученика от 20 населени места от 13 области на Република България: Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Търговище, Шумен, Ямбол. Националното издание на конкурса „Музикални награди” 2010 се журира от изтъкнати преподаватели от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-гр. Пловдив. Отличени бяха 46 изпълнения.

Второто издание на националния конкурс "Музикални награди" на СОУ „Екзарх Антим I”, Казанлък се проведе на 15, 16 и 17 април 2011 година в Концертната зала на училището.

Страница на конкурса във Facebook