Проекти

Проект "Твоят Час"
Програмата за училища посланици на Европейския парламент
Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"
Европейски велики личности
Общи корени, общо бъдеще
Музиката свързва хората