Проекти

НEALTH AND NATURE
Проект "Твоят Час"
Програмата за училища посланици на Европейския парламент
Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"
Creative Teaching and Learning
Европейски велики личности