Новини

Прием за I клас
Информация за ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Прием в СУ "Екзарх Антим I"
ТРЕТО МЯСТО ЗА АНТОНИНА АТАНАСОВА ОТ VII А
СУ "Екзарх Антим I" стартира проект по програмиране за най-малките