Олимпиада по география

Олимпиада по география

Олимпиада по география

Общинският кръг на олимпиадата по география ще се проведе в СУ "Екзарх Антим I" на 13.01.2018г. от 9 часа.