Профил на купувача - Профил на купувача

Профил на купувача

Заглавие

Публикувана на:

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от II, III, IV и VI клас на СУ „Екзарх Антим I", град Казанлък , ул. „Св. Климент Охридски“ № 2 за учебната 2017/2018 г.

21 Август 2017

"Информация по чл.22б ал.4 т.2 от ЗОП"

09 Септември 2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на терминални работни места" за видеоинтензивни приложения за нуждите на СОУ "Екзарх Антим I" гр.Казанлък по НП ИКТ в училище

06 Януари 2016

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на терминални работни места" за видеоинтензивни приложения за нуждите на СОУ "Екзарх Антим I" гр.Казанлък по НП ИКТ в училище

09 Декември 2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет : Доставки по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на IKT в образованието и науката 2014-2020 по обособени позиции - лаптопи и рутери

27 Ноември 2015

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В СОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I”, ГР. КАЗАНЛЪК

08 Ноември 2015

Вътрешни правила за реда за планиране и организиране на процедурите и за контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда на поддържането на профила на купувача на СОУ "Екзарх Антим I"

30 Декември 2014

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

17 Март 2014

Покана към издателствата Просвета, Анубис - Булвест, Пиърсън Едюкейшън - Лонгман, Бит и техника

17 Март 2014